Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

 

 

 

Phòng phân tích môi trường:

Phòng phân tích môi trường của công ty được thành lập và đi vào hoạt động song song với quá trình thành lập công ty.

Phòng phân tích môi trường được cấu thành bởi 3 bộ phận: Bộ phận kế hoạch, bộ phận quan trắc và bộ phận phân tích. Phòng đảm nhận nhiệm vụ đo đạc, lấy mẫu, quan trắc, phân tích và trả kết quả, báo cáo các chỉ tiêu về môi trường, phục vụ cho việc lập các báo cáo đánh giá về chất lượng môi trường làm việc (nước thải, nước sạch, không khí, khí thải, chất thải, đất,…) theo yêu cầu của cơ quan quản lý đối với doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Kết quả còn là căn cứ để tư vấn và đưa ra các biện pháp giải quyết kịp thời khi môi trường làm việc và chất lượng môi trường thải không đảm bảo.

Phòng phân tích môi trường bao gồm các kỹ sư hóa học, hóa phân tích, cán bộ, kỹ sư môi trường với tay nghề và nghiệp vụ đảm bảo phân tích chính xác, trung thực và khách quan các chỉ tiêu chất lượng môi trường theo quy định.

Phòng Tư vấn môi trường:

Phòng tư vấn môi trường của công ty bao gồm các cán bộ, kỹ sư môi trường cộng với sự hợp tác, liên kết với các chuyên gia về môi trường.

Phòng tư vấn môi trường chịu trách nhiệm tư vấn mọi vấn đề về môi trường liên quan đến quá trình hình thành và hoạt động của công ty, từ trước khi xây dựng, khi xây dựng và đến khi đi vào hoạt động, các hồ sơ, giấy tờ về môi trường cần thực hiện đảm bảo tuân thủ theo pháp luật.

Phòng Kỹ thuật và thi công:

Phòng Kỹ thuật và thi công đảm nhiệm mọi công tác trong lĩnh vực xây dựng các công trình xử lý môi trường của công ty, đảm bảo mọi trách nhiệm về việc đưa ra công nghê, lên phương án thiết kế, thi công và xây dựng các công trình xử lý môi trường đảm bảo chất lượng thi công công trình, đúng tiến độ thực hiện và phối hợp với các phòng ban để hoàn thành nhiệm vụ.

Phòng Kế toán – Hành chính nhân sự:

Chịu trách nhiệm liên quan đến vấn đề nhân sự của công ty, mọi hoạt động tập thể, các cá nhân trong quá trình làm việc tại công ty. Quản lý nhân sự và các vấn đề liên quan trực tiếp giữa công ty với người lao động. Đảm bảo lợi ích của công ty cũng như lợi ích của người lao động theo đúng luật lao động hiện hành của Việt Nam.

Kiểm soát và quản lý mọi thông tin cụ thể liên quan tới các vấn đề tài chính của công ty. Kiểm soát các nguồn thu, chi và công nợ của công ty để đảm bảo không sai sót, nhầm lẫn trong quá trình mua bán hàng hóa, vật tư thiết bị cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty.

Phòng kinh doanh:

Quản lý các dự án, lập kế hoạch cụ thể cho thực hiện từng dự án và các hợp đồng của công ty. Lên phương án giới thiệu và mở rộng thị trường cho sản phẩm của công ty.

Đồng thời phối hợp với các bộ phận khác trong công ty như phòng phân tích môi trường, phòng tư vấn, phòng kỹ thuật, phòng kế toán - hành chính nhân sự…để xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm gia tăng doanh số, lợi nhuận, giúp công ty tăng trưởng và phát triển ngày càng thêm vững mạnh.

Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia tư vấn có trình độ và kinh nghiệm, có khả năng và cam kết cung cấp công việc chất lượng cao cho tất cả khách hàng.

footer-logo

Facebook