Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường

Dịch vụ quan trắc và phân tích môi trường

Quan trắc, phân tích khí thải, nước thải từ hoạt động công nghiệp và phân tích mẫu đất

25

th.11

Quan trắc, phân tích khí thải, nước thải từ hoạt động công nghiệp và phân tích mẫu đất

  • 25-11-2021
  • 229
  • 0

◆ Quan trắc – Phân tích môi trườngChúng tôi thực hiện quan trắc, phân tích khí thải, nước thải từ hoạt động công nghiệp và phân tích mẫu đất. Ngoài ra, chúng tôi cũng hợp tác với các đối tác để thực hiện quan trắc, phân tích các chỉ tiêu nằm ngoài phạm vi chứng nhận. Các chỉ tiêu được chứng nhận bởi…

Tư vấn lập báo cáo số liệu quan trắc môi trường

25

th.11

Tư vấn lập báo cáo số liệu quan trắc môi trường

  • 25-11-2021
  • 146
  • 0

Báo cáo số liệu quan trắc môi trường bao gồm: Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt; Báo cáo kết quả quan trắc môi trường năm; Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc tháng (trạm quan trắc) hoặc năm (môi trường) không khí tự động, liên tục, cố định; Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc quý (hoặc năm) môi…

Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia tư vấn có trình độ và kinh nghiệm, có khả năng và cam kết cung cấp công việc chất lượng cao cho tất cả khách hàng.

footer-logo

Facebook