Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi của công ty cổ phần Môi trường Đại Nam bắt đầu bằng 05 chữ T đó là “Tri thức - Tin tưởng - Tận tâm - Tuân thủ - Tích cực”

Tri thức

Tri thức

Là một tổ chức khoa học kỹ thuật, Đại Nam đặt tri thức lên hàng đầu, bởi có tri thức, có trí tuệ, có chuyên môn và kinh nghiệm thì mới đưa ra được các giải pháp, phương pháp, ý tưởng để giải quyết các vấn đề của khách hàng đặt ra. Ở Đại Nam mỗi nhân viên, chuyên gia đều có ý thức không ngừng học hỏi, cập nhật những kiến thức mới, tiêu chuẩn mới, quy định của quốc tế để hoàn thiện năng lực bản thân mỗi ngày.

Tin tưởng

Tin tưởng

Tin tưởng chính là chữ “Tín” trong kinh doanh, là sự tin tưởng lẫn nhau, không thất hứa luôn luôn thực hiện đúng cam kết đã đề ra. Đại Nam lấy chữ tín làm yếu tố cạnh tranh của dịch vụ, luôn giữ chữ tín, luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực và nỗ lực hết mình để làm đúng, làm tốt hơn, cao hơn các cam kết của mình với khách hàng.

Tận tâm

Tận tâm

Đại Nam luôn lấy khách hàng làm trung tâm, đặt lợi ích và mong muốn của khách hàng lên hàng đầu, coi sự hài lòng của khách hàng là thước đo của sự thành công và của sự phát triển bền vững. Toàn thể nhân viên Đại Nam luôn tận tâm dốc hết sức, hết lòng để tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng đạt đến kết quả tốt nhất, vượt qua sự mong đợi của khách hàng.

Tuân thủ

Tuân thủ

Đại Nam luôn luôn thượng tôn pháp luật, tuân thủ pháp luật của Việt Nam, để cung cấp dịch vụ đúng nhất, hợp pháp nhất cho các khách hàng.

Tích cực

Tích cực

Đại Nam và nhân sự Đại Nam luôn có thái độ tích cực và tư duy tích cực, sẵn sàng đối mặt và năng động đưa ra giải pháp trong mọi tình huống. Thái độ tích cực thể hiện qua việc tuân thủ kỷ luật, khiêm tốn, nhiệt tình, có trách nhiệm, tôn trọng mọi người, luôn ham học hỏi, luôn biết ơn (luôn cảm ơn khách hàng, cảm ơn đối tác, cảm ơn đồng nghiệp).

Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia tư vấn có trình độ và kinh nghiệm, có khả năng và cam kết cung cấp công việc chất lượng cao cho tất cả khách hàng.

footer-logo

Facebook