Quan trắc, phân tích khí thải, nước thải từ hoạt động công nghiệp và phân tích mẫu đất

Quan trắc, phân tích khí thải, nước thải từ hoạt động công nghiệp và phân tích mẫu đất

Quan trắc, phân tích khí thải, nước thải từ hoạt động công nghiệp và phân tích mẫu đất

2021-11-25 16:42:44 228

◆ Quan trắc – Phân tích môi trường
Chúng tôi thực hiện quan trắc, phân tích khí thải, nước thải từ hoạt động công nghiệp và phân tích mẫu đất. Ngoài ra, chúng tôi cũng hợp tác với các đối tác để thực hiện quan trắc, phân tích các chỉ tiêu nằm ngoài phạm vi chứng nhận. Các chỉ tiêu được chứng nhận bởi BTNMT:

  • Khí thải: Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, hàm ẩm, bụi tổng, SO2, NOx, CO, CO2, O2, HCl, NH3;
  • Nước thải: pH, nhiệt độ, TSS, hàm lượng các cation và anion;
  • Đất: Độ ẩm, hàm lượng các cation và anion, độ kiềm tổng, độ dẫn điện.

 

Bình luận:

Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia tư vấn có trình độ và kinh nghiệm, có khả năng và cam kết cung cấp công việc chất lượng cao cho tất cả khách hàng.

footer-logo

Facebook