Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập hồ sơ xác nhận hoàn thành kế hoạch vận hành thử nghiệmnhà máy Texco

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập hồ sơ xác nhận hoàn thành kế hoạch vận hành thử nghiệmnhà máy Texco

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và lập hồ sơ xác nhận hoàn thành kế hoạch vận hành thử nghiệmnhà máy Texco

2022-01-05 17:57:51 126

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường nhà máy Texco (Việt Nam) tại TX Mỹ Hào, Hưng Yên và Lập hồ sơ xác nhận kế hoạch và xác nhận hoàn thành kế hoạch vận hành thử nghiệmcông trình BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án nhà máy Texco - trình Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên thẩm định

Bình luận:

Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia tư vấn có trình độ và kinh nghiệm, có khả năng và cam kết cung cấp công việc chất lượng cao cho tất cả khách hàng.

footer-logo

Facebook