Tư vấn lập báo cáo hiện trạng môi trường

Tư vấn lập báo cáo hiện trạng môi trường

Tư vấn lập báo cáo hiện trạng môi trường

2021-11-25 16:19:22 140

Vì vậy việc lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ là để theo dõi quan trắc số liệu của mỗi công ty giúp cho sở tài nguyên môi trường có thể khắc phục những vấn đề ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường tốt nhất với chi phí thấp nhất cho quý công ty.

Kiểm tra, báo cáo giám sát môi trường định kỳ là quá trình áp dụng các công đoạn khoa học kỹ thuật tiên tiến để xác định chất lượng tốt xấu của môi trường,kết quả của giám sát kiểm tra có thể dùng một vài con số có ý nghĩa nhất định để biểu thị.Trên thực tế giám sát, kiểm tra môi trường là cơ sở cửa nghiên cứu khoa học môi trường và bảo vệ môi trường.

Nếu dùng những con số thu được qua giám sát,kiểm tra môi trường trong một thời gian dài,có thể từ đó tìm ra quy luật về nguyên nhân, sự phân bố, di chuyển của các vật chất gây ô nhiễm, còn có thể dựa trên cơ sở đó triển khai nghiên cứu mô phỏng,đánh giá chính xác chất lượng môi trường,xác định đối tượng gây ô nhiễm môi trường, cung cấp căn cứ khoa học cho đối sách khống chế ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường.

Những đối tượng cần phải làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

Theo quy định của nhà nước tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị các trung tâm thương mại, nhà xưởng…Đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường. Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành làm báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

· 3 tháng/1 lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm. (theo Công văn 3105/TNMT-QLMT/UBNDTPHCM).

· 6 tháng/1 lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (theo Công văn 3105/TNMT-QLMT/UBNDTPHCM).

Sở tài nguyên môi trường đã ký quyết định giao cho Thanh Tra Sở và đề nghị UBND cấp huyện tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với các cơ sở không thực hiện đầy đủ và đúng quy định chương trình giám sát môi trường theo Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 của Chính phủ.

Nội dung lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

· Khảo sát những thông tin chung: thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của công ty, điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa lý, địa chất, KT-XH của khu vực dự án đang hoạt động, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh.

· Xác định các nguồn gây ô nhiễm như khí thải, nước thải, chất thải rắn… Xác định chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động đề án. Các biện pháp phòng ngừa đã và đang sử dụng. Lấy mẫu chất thải, nước thải, mẫu không khí xung quanh tại ống khói, mẫu đất, mẫu nước ngầm.

· Tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực dự án. Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.

·  Phương án quản lý, dự phòng, xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn.

Bình luận:

Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia tư vấn có trình độ và kinh nghiệm, có khả năng và cam kết cung cấp công việc chất lượng cao cho tất cả khách hàng.

footer-logo

Facebook