Tư vấn lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Tư vấn lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Tư vấn lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

2021-11-25 16:39:06 152

A. Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại.

B. Đối tượng

Đối tượng lập chủ yếu là các doanh nghiệp có lĩnh vực hoạt động liên quan đến chất thải như: dầu nhớt, bóng đen, mực in, bình ắc quy,...

Ngoài ra, Quy định tại điều 2 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT áp dụng đối với những đối tượng sau:

- Các cơ quan nhà nước, cơ sở sản xuất, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến việc phát sinh chất thải nguy hại, quản lý chất thải nguy hại trên lãnh thổ Việt Nam.

- Một số trường hợp mà chủ nguồn chất thải nguy hại phải đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại được quy định tại điều 15 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT.

C. Các bước đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại  

  • Lập Hồ sơ cần thiết và thời gian giải quyết về việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

- 1 đơn đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu tại phụ lục 1A, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, hoặc các giấy tờ liên quan khác. (Bản sao)

- Quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường định kỳ, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các giấy tờ liên quan đến môi trường khác nếu có.(Bản sao)

- Đối với trường hợp đăng ký lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cần phải có Bản gốc sổ chủ nguồn chất thải nguy hại đã đăng ký trước đó.

- Tổng số lượng hồ sơ cần đăng ký: 2 bộ hồ sơ.(hồ sơ đóng thành quyển phải có danh mục kèm theo)

Thời gian giải quyết:

- Kiểm tra, xem xét sự đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo các cá nhân, tổ chức bổ sung, sửa đổi hồ sơ (nếu có): tối đa 10 ngày.

- Thẩm định và cấp sổ chủ nguồn chất thải nguy hại: tối đa 14 ngày.
Lưu ý: thời gian giải quyết không tính thời gian tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung.

  • Quy trình thực hiện việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

- Xác định chủng loại, khối lượng nguyên liệu sản xuất.

- Xác định nguồn và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất.

- Xác định nguồn và khối lượng phát sinh của các loại chất thải khác.

- Lập hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho cơ sở.

- Trình nộp cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp phép.

D. Danh mục phân loại chất thải nguy hại trong sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

1. Chất thải từ ngành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, dầu khí và than.

2. Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng hoá chất vô cơ.

3. Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng và sử dụng hoá chất hữu cơ.

4. Chất thải từ nhà máy nhiệt điện và các cơ sở đốt khác.

5. Chất thải từ ngành luyện kim và đúc kim loại.

6. Chất thải từ ngành sản xuất vật liệu xây dựng và thuỷ tinh.

7. Chất thải từ quá trình xử lý, che phủ bề mặt, gia công kim loại và các vật liệu khác.

8. Chất thải từ quá trình sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng các sản phẩm che phủ (sơn, véc ni, men thuỷ tinh), chất kết dính, chất bịt kín và mực in.

9. Chất thải từ ngành chế biến gỗ, sản xuất các sản phẩm gỗ, giấy và bột giấy.

10. Chất thải từ ngành chế biến da, lông và dệt nhuộm.

11. Chất thải xây dựng và phá dỡ (bao gồm cả đất đào từ các khu vực bị ô nhiễm).

12. Chất thải từ các cơ sở tái chế, xử lý chất thải, nước thải và xử lý nước cấp.

13. Chất thải từ ngành y tế và thú y (trừ chất thải sinh hoạt từ ngành này).

14. Chất thải từ ngành nông nghiệp.

15. Thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đã hết hạn sử dụng và chất thải từ hoạt động phá dỡ, bảo dưỡng thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

16. Chất thải hộ gia đình và chất thải sinh hoạt từ các nguồn khác.

17. Dầu thải, chất thải từ nhiên liệu lỏng, chất thải dung môi hữu cơ, môi chất lạnh và chất đẩy (propellant).

18. Các loại chất thải bao bì, chất hấp thụ, giẻ lau, vật liệu lọc và vải bảo vệ.

19. Các loại chất thải khác.

E. Các bước đăng ký xử lý chất thải nguy hại

  • Lập hồ sơ đăng ký xử lý chất thải nguy hại

1. Đơn đăng ký theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (A.1) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. 01 (một) bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây viết tắt là báo cáo ĐTM) được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý chất thải hoặc các hồ sơ, giấy tờ thay thế quy định tại Phụ lục 5 (B.1) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. 01 (một) bản sao văn bản về quy hoạch có nội dung quản lý, xử lý chất thải do cơ quan có thẩm quyền từ cấp tỉnh trở lên phê duyệt.

4. Các giấy tờ pháp lý đối với trạm trung chuyển CTNH (nếu có) quy định tại Phụ lục 5 (B.1) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

5. Các mô tả, hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (B.1) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

6. Kế hoạch vận hành thử nghiệm xử lý CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 (C) ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kế hoạch vận hành thử nghiệm được đóng quyển riêng với bộ hồ sơ đăng ký.

Bình luận:

Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia tư vấn có trình độ và kinh nghiệm, có khả năng và cam kết cung cấp công việc chất lượng cao cho tất cả khách hàng.

footer-logo

Facebook