Tư vấn lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

Tư vấn lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

Tư vấn lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

2021-11-25 15:58:06 139

Những lưu ý khi lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Những lưu ý chung

 • Đối tượng thực hiện.
 • Thời điểm lập kế hoạch.
 • Xác định các căn cứ pháp lý.
 • Chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ quan trọng.
 • Quy trình thực hiện
 • Xác định cơ quan phê duyệt.
 • Viết bản kế hoạch hoàn chỉnh theo đúng quy định.

Những lưu ý về pháp lý

 • Luật BVMT 2014 (kể từ ngày 01/01/2022 sẽ áp dụng theo Luật BVMT 2022)
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP có quy định chi tiết về đối tượng, quy trình, hồ sơ và cơ quan phê duyệt kế hoạch. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp hoàn thiện các giai đoạn lập hồ sơ nhanh chóng và đầy đủ hơn.
 • Thông tư 25/2019/TT-BTNMT hướng dẫn thi hành Nghị định 40 về các biểu mẫu thực hiện kế hoạch.

Những lưu ý về đối tượng

 • Luật BVMT quy định các dự án không cần lập ĐTM hoặc các dự án không cần lập dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư công thì phải tiến hành các bước đăng ký kế hoạch vệ môi trường.
 • Căn cứ theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP thì các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng, nâng công suất trong Nghị định 40 (Phụ lục II và khoản 1 Điều 18) bắt buộc phải lập kế hoạch BVMT.

Dịch vụ tư vấn, lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Lợi ích của kế hoạch BVMT cho doanh nghiệp

 • Các phương thức thực hiện dự án phù hợp với quy định của nhà nước trong công tác BVMT khả thi, linh hoạt và tiết kiệm nhất.
 • Giúp doanh nghiệp dự báo đầy đủ những tác động và đề xuất biện pháp xử lý chất thải kịp thời.
 • Là công cụ quan trọng quản lý hiện trạng môi trường, góp phần nâng cao công tác BVMT, xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt khách hàng, đối tác.
 • Tuân thủ đúng quy định giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, thân thiện với môi trường.
 • Khi kế hoạch BVMT được thực hiện hoàn chỉnh sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tối đa cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Bình luận:

Về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia tư vấn có trình độ và kinh nghiệm, có khả năng và cam kết cung cấp công việc chất lượng cao cho tất cả khách hàng.

footer-logo

Facebook